Pravosudni forum za Bosnu i Hercegovinu - Godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini o temi „Pravo na obrazloženu odluku - obvezan standard u postupku pred sudom“

Pravosudni forum za Bosnu i Hercegovinu - Godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini o temi „Pravo na obrazloženu odluku - obvezan standard u postupku pred sudom“
AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kao suorganizatori, u suradnji s Visokim sudbenim i tužiteljskim vijećem Bosne i Hercegovine, organizirali su u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu Godišnju konferenciju „Pravo na obrazloženu odluku - obvezan standard u postupku pred sudom“.

Konferencija se održava 6. i 7. studenog 2017. godine u hotelu Bristol u Sarajevu.

Konferencija se fokusira na standarde Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP) u svezi s pravom na obrazloženu sudsku odluku kao ključnog elementa prava na pravično suđenje. Sudionici diskutiraju o praksi sudova u BiH u kontekstu ovih standarda, a s ciljem unapređenja kvalitete sudskih odluka, pravne sigurnosti i zaštite prava građana u BiH.

U radu Konferencije sudjeluje oko 60 predstavnika najviših sudskih instanci u Bosni i Hercegovini: predsjednik, dopredsjednici i suci, registrar i šefovi odjela Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, članovi Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) i službenici Tajništva VSTVBiH, predsjednica, dopredsjednik i suci Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, dopredsjednica i suci Ustavnog suda Republike Srpske, predsjednik, suci i registrar Suda Bosne i Hercegovine, predsjednik i suci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, suci Vrhovnog suda Republike Srpske, predsjednik i suci Apelacijskog suda Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine, predsjednik Pravosudnog povjerenstva Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine, direktori centara za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, kao i domaći i međunarodni pravni eksperti koji na Konferenciji sudjeluju na poziv organizatora AIRE Centra.

Prvu godišnju konferenciju u okviru Pravosudnog foruma za BiH otvorio je Mirsad Ćeman, predsjednik Ustavnog suda BiH, a sudionicima su se obratili i g. Selim Karamehić, član Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH, Matthew Lawson, zamjenik šefa Misije Velike Britanije u BiH i gđa Biljana Braithwaite, menadžerka Programa za Zapadni Balkan AIRE Centra u Londonu.

Pravosudni forum za BiH je organiziran uz pomoć Britanske vlade s ciljem poboljšanja primjene Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i potpore pravosudnom sustavu Bosne i Hercegovine u procesu pripreme za europske integracije. Forum treba da doprinese dodatnom unapređenju suradnje među najvišim sudskim instancama u Bosni Hercegovini i harmonizaciji sudske prakse u Bosni i Hercegovini, te ujednačavanju s europskim standardima, time i pravnoj sigurnosti svih građana u BiH.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.