Održan seminar za pravnike Ustavnoga suda BiH

Pravnici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine sudjelovali su na seminaru o temama „Opći okvirni sporazum za mir“, „Standardi i proces rada u praksi Europskoga suda za ljudska prava“, te „Postupanja zaštićena člankom 9. Europske konvencije o ljudskim pravima“.

Seminar je organizirao Ustavni sud Bosne i Hercegovine u suradnji sa Centrom AIRE i uz podršku Britanskoga veleposlanstva u Sarajevu, a održan je 9. i 10.  rujna 2021. godine u Vitezu.

Skup su otvorili predsjednik Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine Mato Tadić i registrar Suda Zvonko Mijan.

Prvi panel je bio posvećen Daytonskome sporazumu, a predavanje o toj temi je održao predsjednik Mato Tadić. U svome predavanju predsjednik Mato Tadić je ukazao na globalne političke prilike u Europi između 1980. i 1990. godine, na promjene vlasti u bivšim socijalističkim državama, na procese i krize nastale u bivšoj Jugoslaviji nakon smrti Josipa Broza Tita, na krizu u Bosni i Hercegovini, te na izbijanje sukoba i rata na prostoru Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine i na različite pokušaje i planove međunarodne zajednice za rješavanje krize u Bosni i Hercegovini.

U drugome dijelu predavanja predsjednik Mato Tadić je govorio o Daytonskome sporazumu, te je predstavio detalje o tijeku pregovora u Daytonu, kao i pozitivne i negativne strane provedbe Općega okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Tijekom drugoga panela sudionici su mogli čuti više o standardima i procesu rada u Europskome sudu za ljudska prava. O toj temi govorila je Bojana Bošković-Husanović, pravna savjetnica u Tajništvu Europskoga suda za ljudska prava. Savjetnica Bošković-Husanović je predstavila sličnosti i razlike u procesu obrade predmeta u Europskome sudu za ljudska prava i Ustavnome sudu, te je pojasnila koje obveze imaju savjetnici Europskoga suda u svakoj fazi procesa obrade predmeta.

Drugi dan seminara bio je posvećen temi „Uvjerenja i postupanja zaštićena člankom 9. Europske konvencije o ljudskim pravima“ o kojoj je govorio Boris Bogdanović, stručni suradnik u Uredu registrara Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Cilj seminara je bio da poboljša praktičnu primjenu Europske konvencije o ljudskim pravima i da pruži potporu pravosudnome sustavu Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.