Održan seminar za pravnike Ustavnog suda BiH

U okviru zajedničkog projekta Ustavnog suda BiH i AIRE centra, za pravnike Ustavnog suda Bosne i Hercegovine organiziran je stručni seminar čiji je cilj bio jačanje kapaciteta Ustavnog suda BiH u zaštiti ustavnih prava u okviru apelacijske nadležnosti.

Seminar je održan 10. i 11. ožujka 2022. godine na Igmanu uz potporu Vlade Velike Britanije. Skup je otvorio dopredsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman.

Na seminaru je istaknuto da Ustavni sud BiH u kontinuitetu provodi edukaciju svojih uposlenika kako bi se podigla kvaliteta rada kada su u pitanju predmeti

Ustavnog suda BiH i shodno tome postigla bolja organizacija koja će u konačnici pridonijeti efikasnijem i efektivnijem rješavanju predmeta i skraćivanju rokova u odlučivanju.

Gost predavač na seminaru je bila gospođa Nikolina Katić iz Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava. Gospođa Katić se osvrnula na praksu nacionalnih sudova na primjeru Republike Hrvatske u odnosu na praksu Europskog suda za ljudska prava.

Prezentatori su se osvrnuli na trenutno aktualnu temu pandemije COVID-19 s aspekta ljudskih prava, aspekta proporcionalnosti kada su u pitanju ljudska prava i slobode i s aspekta uvijek aktualne teme diskriminacije.

Cilj seminara je bio da poboljša praktičnu primjenu Ustava Bosne i Hercegovine i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i da pruži potporu pravosudnom sustavu Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.