Najava XXXVII plenarne sjednice

Na osnovu 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XXXVII. PLENARNU SJEDNICU USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE za 26. i 27. januar 2007. godine u 09:30 sati
Predlažem sljedeći Dnevni red: I. Usvajanje Zapisnika sa XXXVI. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, održane 16. januara 2007. godine II. Usvajanje Zapisnika sa XXXV. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, održane 17. i 18. novembra 2006. godine III. Verifikacija teksta 1. AP 2678/06 PODNOSITELJ: Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Ilijaz Pilav Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj Iž-15/06 od 10. 8. 2006. godine;  odluka Centralne izborne komisije, broj 01-02-2-1581/06 od 1. 8. 2006. godine;  odluka Centralne izborne komisije, broj 01-07-1-913-103-1/06 od 24. 7. 2006. godine. IV. Razmatranje AP predmeta 1. AP 1785/06 PODNOSITELJ: Abduladhim Maktouf Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Suda Bosne i Hercegovine, no. KPŽ-32/05 od 4. 4.2006.godine 2. AP 1895/05 PODNOSITELJ: Mehmed Omerašević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev-411/04 od 5. 5. 2005. godine,  presuda Kantonalnog suda u Tuzli broj Gž-257/03 od 16. 3. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli broj P-878/01 od 21. 11. 2002. godine. 3. AP 2581/05 PODNOSITELJ: Vlado Adamović Pobijani akti/predmet apelacije:  Odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, broj 08-1052-18102005 od 18. 10. 2005. godine;  Odluka drugostepene disciplinske komisije za sudije VSTV BiH, broj DŽVA 3/05 od 30. 8. 2005. godine;  Odluka prvostepene disciplinske komisije za sudije VSTV BiH, broj VSTV-07-0245-18032005, DCVA 6/2004 od 24. 2. 2005. godine. 4. AP 2587/05 PODNOSITELJ: Emin Halilčević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-124/05 od 19. 10. 2005. godine. 5. AP 1549/05 PODNOSITELJ: Izet Dževlan Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-403/03 od 22. 3. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-277/03 od 21. 5. 2003. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-999/96 od 30. 8. 2002. godina. 6. AP 2275/05 PODNOSITELJ: Midhat Lagumdžija Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-431/03 od 5. 10. 2005. godine;  rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj 05-050-01-171/03 od 12. 3. 2003. godine;  rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske-Odsjek Foča, broj 05-050-44-248 od 4. 10. 2002. godine;  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-54/05 od 14. 9. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Foči, broj P-355/03 od 3. 1. 2005. godine. 7. AP 299/06 PODNOSITELJ: Sabira Brkić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-908/04 od 24. 1. 2006. godine. 8. AP 1474/05 PODNOSITELJ: Mumin Čorbić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1878/04 od 31. 5. 2005. godine. 9. AP 1593/05 PODNOSITELJ: Hrvoje Osenk Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1358/06 od 23. 2. 2006. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1001/05 od 20. 5. 2005. godine;  rješenja Općinskog suda u Sarajevu, broj DN-2668/04 od 19. 10. 2004. godine. V. Zahtjevi za ocjenu ustavnosti 1. U 11/06 PODNOSITELJ: Drago Vučenović Pobijani akti/predmet apelacije:  zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti („Sližbeni glasnik Republike Srpske“, broj 110/03); Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 54/04). 2. U 14/06 PODNOSITELJ: Tane Gašanović Pobijani akti/predmet apelacije:  zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 10. Zakona o upravnim sporovima („Službeni glasnik Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 9/05). 3. U 20/06 PODNOSITELJ: Edhem Prljača Pobijani akti/predmet apelacije:  zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o privatizaciji preduzeća («Službene novine FBiH» br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 28/04 i 44/04). VI. Zahtjevi za preispitivanje i rješenje o neizvršenju 1. U 4/04 Rješenje o neizvršenju  Rješenje kojim se utvrđuje se da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Narodna skupština Republike Srpske nisu izvršili Djelimičnu Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj U 4/04 od 31. marta 2006. godine, u ostavljenom roku od šest mjeseci od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine". 2. U 4/04 Prva djelomična odluka  Zahtjev Narodne skupštine Republike Srpske za produženje roka za izvršenje djelomične odluke Ustavnog suda, broj U-4/04 od 31. 3. 2006. godine. 3. U 4/04 Prva djelomicna odluka  Zahtjev Narodne skupština Republike Srpske za preispitivanje djelomične odluke Ustavnog suda, broj U-4/04 od 31. marta 2006. godine VII. Razno
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.