Najava 58. sjednice Vijeća od pet sudija

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem 58. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 10. januar 2008. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa 57. sjednice Vijeća od pet sudija održane 13. decembra 2007.godine II. Rješenje o usvajanju zahtjeva za presipitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 1. AP 1714/05 PODNOSITELJ: Slavko Kuprešak Pobijani akti/predmet apelacije: zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj AP 1714/05 od 12. 9. 2006. godine. III. Memorandumi povodom zahtjeva za presipitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine MEMORANDUM POVODOM ZAHTJEVA ZA PREISPITIVANJE ODLUK BROJ AP 1828/05 OD 20. 10. 2006. GODINE MEMORANDUM POVODOM ZAHTJEVA ZA PREISPITIVANJE ODLUKE BROJ AP 978/06 OD 15. 2. 2007. GODINE MEMORANDUM POVODOM ZAHTJEVA ZA PREISPITIVANJE ODLUKE BROJ AP 2097/05 OD 21. 12. 2006. GODINE IV. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija 1. AP 2430/06 PODNOSITELJ: Zemljoradnička zadruga „Ratar“ Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-411/05 od 30. 6. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-398/04-I od 7.7. 2005. godine. 2. AP 3227/06 PODNOSITELJ: Miro Jurišić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Kž-05-000 406 od 15. 6. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu, broj K-75/04 od 30. 12. 2004. godine. 3. AP 2781/07 PODNOSITELJ: DOO «Elvis» Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000641 od 26. 6. 2007. godine; Presude Kantonalnog suda u Bihaću, broj Pž-331/03 od 14. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Velikoj Kladuši, broj Ps-4/03 od 2. 10. 2003. godine;  rješenja Kantonalnog suda, broj 193/02 od 25. oktobra 2002. godine;  rješenje Općinskog suda, broj DN-343/01 od 26. 10. 2001. godine. 4. AP 2248/06 PODNOSITELJ: Zoran Pologoš Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-221/05 od 14. 4. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-472/04 od 19. 11. 2004. godine;  presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-70/02 od 9. 11. 2004. godine. 5. AP 2597/06 PODNOSITELJ: Krsto Jezdić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-485/04 od 15. 6. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Kalesiji, broj P-452/03 od 19. 2. 2004. godine. 6. AP 2260/06 PODNOSITELJ: Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Pž-06-000 081 od 23. 5. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Tešnju, broj Ip-141/05 od 17. 3. 2006. godine. 7. AP 2373/06 PODNOSITELJICA: Svetlana Savić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-879/04 od 31. 5. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-1042/03 od 8. 4. 2004. godine. 8. AP 2900/06 PODNOSITELJ: Mlađen Mitrović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Kž-06-000 247 od 31. 8. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Kotor Varošu, broj K-66/04 od 25. 4. 2006. godine. 9. AP 2975/06 PODNOSITELJ: Ramo Ajanović Pobijani akti/predmet apelacije:  apelant nezadovoljan odnosom organa uprave u rješavanju i zaštiti njegovih imovinskih prava. 10. AP 2797/07 PODNOSITELJ: Aleksandar Pajdaković Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-07-000 207 od 15. 10. 2007. godine;  rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci – Posebno odjeljenje za organizovani kriminal i najteže oblike privrednog kriminala, broj 011-0-Kv-07-000 053-p od 10. 10. 2007. godine. 11. AP 1635/06 PODNOSITELJ: Samir Halilović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj U-246/05 od 7. 4. 2006. godine;  rješenje Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Sarajevo, broj UP-I-04/2-41-646/04 od 12. 5. 2004. godine. 12. AP 2361/06 PODNOSITELJICA: Zekira Vojniković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj U-219/05 od 17. 7. 2006. godine;  rješenje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo, broj 05-31-838/03 od 5. 4. 2004. godine, rješenje Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Ključ, broj 03-31-125/01 od 25. 8. 2003. godine. 13. AP 2375/06 PODNOSITELJ: Omer Porobić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Doboju, broj U-93/05 od 19. 4. 2006. godine;  rješenja Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Banja Luka, broj 05-050-01-697/05 od 22. 6. 2005. godine;  Zaključak Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica – Odjek Ministarstva Derventa, broj 05-050-14-90/02 od 5. 11. 2003. godine. 14. AP 3340/07 PODNOSITELJI: Slavko i Boja Zarić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 097-0-Gvl-07-000001 od 1. 10. 2007. godine;  rješenje Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-112/01-I od 26. 10. 2006. godine 15. AP 2387/06 PODNOSITELJICA: Ljilja Kadribašić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-262/05 od 30. 6. 2006. godine. 16. AP 3099/07 PODNOSITELJICE: Milana i Jelena Danilović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Okružnog suda u Banjoj Luci, broj 011-0-Gž-06-001356 od 21. 9. 2007. godine;  rješenje Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu, broj R-77/04 od 3. 2. 2005. godine. 17. AP 1437/06 PODNOSITELJ: A.Ž. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj U-199/06 od 21. 4. 2006. godine. 18. AP 1441/06 PODNOSITELJICA: Slavica Spremo Pobijani akti/predmet apelacije:  Apelacija podnesna zbog povrede prava na dom 19. AP 1641/06 PODNOSITELJICA: Seka Šurlan Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj Ž-7/05 od 13. 4. 2006. godine. 20. AP 1814/07 PODNOSITELJ: Vladimir Dojčinović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Kž-07-000 089 od 11. 4. 2007. godine;  presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj K-168/02 od 17. 11. 2006. godine. 21. AP 1776/06 PODNOSITELJ: I. J. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenic, broj Gž-1694/05 od 18. 5. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-490/05 od 19. 10. 2005. godine. 22. AP 880/06 PODNOSITELJICA: Ljeposava Mihajlović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-598/05 od 23. 12. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-10/05-I od 18. 11. 2005. godine. 23. AP 960/06 PODNOSITELJ: Šećo Pamuk Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-U-06-000-003 od 9. 2. 2006. godine. 24. AP 131/06 PODNOSITELJ: Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta, broj Gž-495/05 od 15. 12. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta, broj P-495/04-I od 7. 9. 2005. godine. 25. AP 2005/06 PODNOSITELJI: Hasan i Halim Mujanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-590/05 od 21. 6. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Foči, broj P-167/04 od 7. 7. 2005. godine. 26. AP 2508/06 PODNOSITELJI: \"MODI-ŠPED\" d.o.o. Tuzla, Ibrahim Šabić, Damir Šabić i Oljeg Petrović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1015/04 od 23. 6. 2006. godine. 27. AP 991/07 PODNOSITELJ: Fazlo Guska Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-Gž-07-000 082 od 25. 1. 2007. godine;  presuda Općinskog suda Konjic, broj 07 56 Mal 006567 06 Mal od 10. 11. 2006. godine. 28. AP 1342/06 PODNOSITELJI: Zvonko Tomić i Sadeta Sultanić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž. 520/05 od 24. 3. 2006. godine. 29. AP 2271/06 PODNOSITELJ: Darko Ivanić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj U.269/04 od 23. 5. 2006. godine;  rješenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoline Tuzlanskog kantona, broj 12-04/4-23-42/04 od 18. 6. 2004. godine;  rješenje Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Općine Tuzla, broj 06-23-005189-2003-PB od 18. 12. 2003. godine. 30. AP 2533/06 PODNOSITELJ: Ostoja Marčeta Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-715/05 od 9. 6. 2006. godine;  rješenje Okružnog suda Banja Luka, broj Gž-1378/04 od 23. 8. 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda Banja Luka, broj R-II.56/04 od 29. 4. 2004. godine. 31. AP 2906/06 PODNOSITELJ: Udruženje građana \"Milići\" Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 030 od 1. 9. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj GŽ-544/03 od 21. 6. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Vlasenici, broj P-548/02 od 30. 5. 2003. godine. 32. AP 3025/06 PODNOSITELJ: Adil Suljović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj 014-0-GŽ-06-000 110 od 6. 6. 2006. godine;  presuda Odjeljenja u Istočnom Sarajevu Osnovnog suda u Sokocu, broj P-75/04 od 25. 12. 2005. godine. 33. AP 3078/06 PODNOSITELJ: Ilija Krstić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1078/05 od 5. 10. 2006. godine; Presude Kantonalnog suda u Sarajevu, broj GŽ-920/03 od 30. 5. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj Pr 349/03 od 25. 2. 2003. godine. 34. AP 3090/06 PODNOSITELJ: Mirnes Ajanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Fedracije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1052/05 od 10. 10. 2006. godine;  presuda Vrhovnog suda, broj GŽ-92/05 od 19. 7. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj P. 18/04 od 14. 4. 2005. godine. 35. AP 3168/07 PODNOSITELJ: I. R. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-001582 od 16. 10. 2007. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1300/05 od 30. 3. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj Pr-2694/03 od 9. 2. 2005. godine. 36. AP 3232/06 PODNOSITELJ: Alen Čapalik Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-2536/05 od 12. 9. 2006. godine. 37. AP 1714/05 PODNOSITELJ: Slavko Kuprešak Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj GŽ-2104/04 od 16. 5. 2005. godine. 38. AP 2213/06 PODNOSITELJ: Božo Macanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj 014-0-U-06-000 048 od 5. 7. 2006. godine;  rješenje Odjeljenja za rješavanje o pravima iz PIO u drugom stepenu u Banja Luci Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, broj 3187458829 od 26. 1. 2006. godine;  rješenje Filijale Istočno Sarajevo Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, broj 3187458829 od 16. 9. 2005. godine. 39. AP 2700/06 PODNOSITELJI: Emir Topalović i dr. Spojene su sljedeće apelacije: AP-2700/06, AP-2701/06, AP-2703/06, AP-2734/06, AP-2735/06, AP-2736/06, AP-2737/06, AP-2738/06, AP-2739/06, AP-2740/06, AP-2751/06, AP-2752/06, AP-2753/06, AP-2754/06, AP-2755/06, AP-2864/06, AP-2865/06, AP-2866/06, AP-2867/06, AP-2868/06, AP-2869/06, AP-2870/06, AP-2893/06, AP-2894/06, AP-2895/06, AP-2896/06, AP-2945/06, AP-2946/06, AP-2947/06, AP-2948/06, AP-2949/06, AP-2986/06, AP-2987/06, AP-2988/06, AP-2989/06, AP-2990/06, AP-2991/06, AP-2992/06, AP-2993/06, AP-2994/06, AP-2995/06, AP-3016/06, AP-3017/06, AP-3018/06, AP-3019/06, AP-3020/06, AP-3021/06, AP-3070/06, AP-3071/06, AP-3072/06, AP-3073/06, AP-3074/06, AP-3097/06, AP-3098/06, AP-3099/06, AP-3169/06, AP-3170/06, AP-3282/06, AP-3283/06, AP-3284/06, AP-3412/06, AP-3413/06, AP-3414/06, AP-3415/06, AP-3416/06, AP-3417/06, AP-3435/06, AP-3436/06, AP-3437/06, AP-3438/06, AP-256/07, AP-257/07, AP-258/07, AP-259/07, AP-260/07, AP-261/07, AP-685/07, AP-686/07, AP-687/07, AP-688/07, AP-689/07, AP-690/07, AP-1033/07, AP-1392/07, AP-1393/07 i AP-1758/07. Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena protiv Rješenja Kantonalnog suda u Bihaću. 40. AP 2942/07 PODNOSITELJICA: Sanela Cvjetković Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-U-07-000913 od 15. 10. 2007. godine;  rješenje Komisije za rješavanje žalbi Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo, broj 10-9-06-15-46/07 od 31. 7. 2007. godine;  rješenja Porezne uprave - Kantonalni ured Sarajevo, Ispostava Novo Sarajevo, broj 10-9-3-15-4-10054/05 od 8. 12. 2005. godine. 41. AP 2956/06 PODNOSITELJICA: Radmila Prosan Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 242 od 22. 9. 2006. godine;  rješenje Okružnog suda u Banjoj luci, broj Ž-456/04 od 14. 12. 2005. godine. 42. AP 3151/06 PODNOSITELJI: Jovanka Subašić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-579/05 od 16. 6. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-157/02 od 26. 4. 2005. godine. 43. AP 3001/06 PODNOSITELJ: Mirko Subotić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 531 od 22. 9. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj Ž-330/05 od 21. 3. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Banjaluci, broj Rs-3013/03 od 27. 5. 2005. godine. 44. AP 3185/07 PODNOSITELJ: Milenko Milutinović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-Iksž-07-000 029 od 20. novembra 2007. godine;  rješenje Osnovnog suda u Doboju, broj 085-0-Iks-06 000 050 od 2. 11. 2007. godine. 45. AP 802/06 PODNOSITELJ: Slobodan Živković Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Kantonalnog suda Mostar, broj U-1698/05 od 16. 1.2006. godine;  rješenje Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoline Hercegovačko-neretvanskog kantona – Mostar, broj UP-09-25-03-3154/01 od 2. 4. 2004. godine;  rješenje Službe građenja, imovinsko-pravnih i stambenih poslova i zaštite okoline Mostar, dj. broj 07/II-3-1016/98 od 16. 7 2001. godine. 46. AP 2774/06 PODNOSITELJI: Edin Beganović i Puniša Rešetar AP 2965/07, sa apelacijom AP 2774/06 Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-573/05 od 11. 7. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-777/04 od 17. 11. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-1795/00 od 23. 2. 2004. godine. 47. AP 447/06 PODNOSITELJ: «Raiffeisen Bank» dd Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj PKŽ-20/04 od 15. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj PK-47/04 od 11. 10. 2004. godine. 48. AP 1261/07 PODNOSITELJ: Goran Trubarac Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-PŽ-07-000 019 od 16. 2. 2007. godine. 49. AP 510/06 PODNOSITELJ: Mirko Zovko Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-1159/05 od 29. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda Mostar, broj P-935/00-I od 14. 7. 2005. godine. 50. AP 765/06 PODNOSITELJ: Boško Guduraš Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-67/05 od 22. 11. 2005. godine. 51. AP 816/06 PODNOSITELJ: Salih Čehić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-593/04 od 13. 12. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-92/04 od 24. 5. 2004. godine. 52. AP 862/06 PODNOSITELJ: Senad Mešan Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Novi Travnik, broj Gž-1067/04 od 29. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda Bugojno, broj P-805/03 od 20. 9. 2004. godine. 53. AP 384/06 PODNOSITELJICA: Nusreta Žugić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog nestanka supruga Milisava Žugića za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. 54. AP 3381/07 PODNOSITELJ: Grujo Borić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda Banja Luka, broj 011-0-Gž-07-001515 od 26. 11. 2007.godine;  presuda Osnovnog suda Banja Luka, broj P-2447/02 od 15. 6. 2007. godine. 55. AP 206/06 PODNOSITELJICA: Dika Zukić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena radi nestanka Hedima Zukića. 56. AP 889/06 PODNOSITELJ: D.D. «Solana» Tuzla Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-410/04 od 22. 11.2005. godine. 57. AP 1608/07 PODNOSITELJ: Dragan Boškan Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-06-000 139 od 26. 4. 2007. godine;  presuda Okružnog suda Banja Luka, broj K-70/05 od 5. 5. 2006. godine. 58. AP 762/06 PODNOSITELJ: Pero Marić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-64/05, od 25. 10. 2005. godine;  Presuda Općinskog suda I u Mostaru, broj P-299/02, od 17. 4. 2003. godine. 59. AP 769/06 PODNOSITELJ: AD «Metalrad» Modriča Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-376/04, od 10. 1. 2006. godine;  Presuda Osnovnog suda u Modriči, broj P-303/02, od 18. 3. 2003. godine. 60. AP 799/06 PODNOSITELJICA: Sabina Memić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj Ž-197/05 od 30. 1. 2006. godine;  Presuda Osnovnog suda u Banjaluci, broj RS-638/02 od 18. 2. 2005. godine. 61. AP 128/06 PODNOSITELJ: „Hermetički kompresori“ doo, Mostar Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda Mostar, broj Pž-151/05 od 11. 11. 2005. godine. 62. AP 886/06 PODNOSITELJ: Admir Kovačević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj KV-390/05, od 16. 2. 2006. godine. 63. AP 1705/06 PODNOSITELJICA: Radojka Jošić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Ž-209/05 od 31. 3. 2006. godine. 64. AP 1965/06 PODNOSITELJICA: Grozdana Subić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj U:282/05 od 24. 4. 2006. godine. 65. AP 1993/06 PODNOSITELJ: Abaz Mulamekić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena protiv Uplatnog naloga Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća «Toplane» Sarajevo, broj 2605 5229450 od 31. 5. 2006. godine. 66. AP 3049/07 PODNOSITELJI: Javno preduzeće „Luka Brčko“ d.o.o. iz Brčkog, Javno komunalno društvo „Domokom“ d.o.o., iz Domaljevca, i „Intereuropa RTC“ d.d Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka Uprave za indirektno oporezivanje o utvrđivanju visine naknade za korištenje carinskih terminala, broj 18-11-44/06, od 4. aprila 2006. godine 67. AP 3156/07 PODNOSITELJ: Hilmija Garibović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-06-000515-6, od 11. 9. 2007. godine. 68. AP 911/06 PODNOSITELJI: Borinka i Stjepan Kovač Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija poensena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u predmetu Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj P-378/97. 69. AP 1047/06 PODNOSITELJ: Rifet Dedić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-55/04 od 20. 6. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Bihaću broj P-390/98, od 7. 2. 2003. godine. 70. AP 1137/06 PODNOSITELJ: Zdravko Bošnjak Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda Mostar, broj Pž. 198/05 od 27. 1. 2006. godine. 71. AP 1460/06 PODNOSITELJ: Novo Preradović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj Gž-35/04 od 24. 2. 2006. godine;  rješenje Osnovnog suda u Derventi, broj P-1375/02 od 24. 4. 2003. godine. 72. AP 1466/06 PODNOSITELJ: Bogdan Sekulović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-399/05 od 22. 3. 2006. godine;  rješenje Osnovnog suda u Trebinju, broj R-209/04 od 17. 2. 2005. godine. 73. AP 1858/06 PODNOSITELJ: Sulejman Imširović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-887/04 od 20. 4. 2006. godine. 74. AP 1976/06 PODNOSITELJ: Jakov Pavić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Livnu, broj 010-0-Gž-06-000-121 od 11. 5. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Livnu, broj P-224/03 od 5. 12. 2005. godine. 75. AP 2183/05 PODNOSITELJI: Ladislav i Ljerka Maksimović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-391/03 od 21. 7. 2005. godine;  presuda Općinskog suda I u Sarajevu, broj P-555/01 od 26. 11. 2002. godine. 76. AP 2252/06 PODNOSITELJ: Andrej Plavšić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj Ž-469/04 od 16. 6. 2006. godine. 77. AP 2309/06 PODNOSITELJI: Šefik Eminović i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj Gž-220/04 od 25. 5. 2006. godine. 78. AP-2389/06 AP-2391/06 PODNOSITELJI: P.S. i Boško Bilić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-06-000 099 od 27. 6. 2006. godine. 79. AP 2886/06 PODNOSITELJI: Radojka Popović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 118-0-Rev-06-000 333 od 8. 9. 2006. godine. 80. AP 3201/06 PODNOSITELJICA: Halida Zijadić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-742/05 od 13. 6. 2006. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1472/03 od 28. 1. 2005. godine. 81. AP 2344/06 PODNOSITELJ: Safet Kalesić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-06-000304 od 29. 6. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-K-06-000002 od 5. 4. 2006. godine. 82. AP 1657/06 PODNOSITELJI: Jozo Tomšić i Ruža Blekić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Rev-18/04 od 20. 3. 2006. godine 83. AP 1781/06 PODNOSITELJ: Zijad Sitnić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Už-433/03 od 6. 4. 2006. godine 84. AP 2625/06 PODNOSITELJ: Hercegovačko-Neretvanski Kanton Pobijani akti/predmet apelacije  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-481/05 od 30. 5. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-1060/04 od 24. 1. 2005. godine;presuda Općinskog suda Mostar, broj P-354/04 od 7.10. 2004. godine. 85. AP 2654/06 PODNOSITELJICA: Nevenka Kusmuk Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj GŽ-512/04 od 12. 7. 2006. godine;  rješenje Osnovnog suda u Sokocu, broj P-315/01 od 30. 7. 2004. godine. 86. AP 344/06 PODNOSITELJI: Fikret Agić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  protiv presude Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-27/04 od 22. 12. 2005. godine. 87. AP 2344/07 PODNOSITELJ: DD za otkup i preradu duhana Stolac Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-Rev-06-001 091 od 29. 5. 2007. godine. V. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 88. AP 3297/06 PODNOSITELJ: Salih Alijagić Pobijani akti/predmet apelacije:  neprovođenje rješenja o izvršenju Osnovnog suda u Banjaluci, broj 071-0-I-06-000557 od 25. 8. 2006. godine. 89. AP 2617/06 PODNOSITELJ: Miroslav Knežević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-KŽ-06-000 145 od 15. 6. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj K-472/04 od 23. 1. 2006. godine.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović- Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.