LXIX sjednica Malog vijeća i XLVII sjednica Vijeća od pet sudija

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je dana 20. 3. 2007. godine, održao LXIX sjednicu Malog vijeća, a nakon toga i XLVII sjednicu Vijeća od pet sudija. Na sjednici Malog vijeća Ustavni sud je razmatrao 2 zahtjeva za donošenje privremenih mjera i donio odgovarajuće odluke, dok je na Vijeću od pet sudija Sud riješio 57 predmeta. Na sjednici Vijeća od pet sudija Ustavnog suda BiH održanoj 20. 3. 2007. godine u sastavu Hatidža Hadžiosmanović, predsjednica Ustavnog suda BiH, Miodrag Simović i Valerija Galić, potpredsjednici Ustavnog suda BiH, i Mato Tadić i Seada Palavrić, sudije Ustavnog suda BiH, razmatrani su sljedeći predmeti: III. Zahtjevi za preispitivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 1. AP 511/04 PODNOSITELJ: Ivo Idžaković RJEŠENJE: Usvojen je zahtjev Ive Idžakovića, za preispitivanje odluke Ustavnog suda BiH, broj AP-511/04 od 28. juna 2005. godine. IV. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija 1. AP 13/06 PODNOSITELJICA: Bosiljka Latinović ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Bosiljke Latinović podnesena protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-1261/02 od 26. oktobra 2005. godine, rješenja Ministarstva za pitanje boraca, žrtava rata i rada Republike Srpske, broj 05/5-534-7328/02 od 26. juna 2002. godine i rješenja Opštinske uprave Opštine Petrovac, broj 03-534-413/02 od 17. aprila 2002. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana u odnosu na pravo na pravično suđenje, te zbog toga što je ratione materiae inkompatibilna sa Ustavom BiH u odnosu na pravo na imovinu. 2. AP 25/06 PODNOSITELJ: Milenko Suknović ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Milenka Suknovića podnesena protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-260/04 od 31. oktobra 2005. godine, presude Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-451/03 od 7. juna 2004. godine i presude Osnovnog suda u Trebinju, broj P-345/02 od 18. juna 2003. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 3. AP 308/06 PODNOSITELJ: Nedeljko Damjanović ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Nedeljka Damjanovića podnesena protiv presude Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-544/04 od 6. decembra 2005. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana, odnosno ratione materiae inkompatibilna sa Ustavom BiH. 4. AP 439/06 PODNOSITELJ: Boris Planinić ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Borisa Planinića podnesena protiv presude Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-1202/05 od 15. decembra 2005. godine i presude Općinskog suda u Mostaru, broj Mal-3/04 od 30. maja 2005. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 5. AP 315/06 PODNOSITELJ: Stevo Savić ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Steve Savića podnesena protiv presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-524/04 od 23. augusta 2005. godine, presude Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1079/03 od 16. aprila 2004. godine, i presude Općinskog suda II u Sarajevu, broj P-2417/01 od 18. marta 2003. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 6. AP 379/07 PODNOSITELJ: MPA «Posavina promet» d.o.o ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija MPA «Posavina promet» d.o.o. podnesena protiv rješenja Kantonalnog suda u Odžaku, broj 002-0-Gž-06-000 185 od 20. decembra 2006. godine, i rješenja Općinskog suda u Orašju, broj 025-0-I-06-000 002 od 28. novembra 2006. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je ratione materiae inkompatibilna sa Ustavom BiH. 7. AP 2428/06 PODNOSITELJ: Branko Medić ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Branka Medića podnesena protiv presude Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-U-06 000 075 od 9. juna 2006. godine, rješenja Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj 18.02/4-P 298/06 od 3. aprila 2006. godine, i rješenja Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Odsjek u Derventi, broj 05-050-14-42/05-H od 19. decembra 2005. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana u odnosu na Pravo na privatni i porodični život, dom i prepisku te zbog toga što je ratione materiae inkompatibilna sa Ustavom BiH u odnosu na pravo na imovinu. 8. AP 2880/06 PODNOSITELJ: Osman Pekarić ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Osmana Pekarića podnesena protiv rješenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1115/05 od 4. jula 2006. godine, i presude Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-593/05 od 16. maja 2005. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog proteka roka za podnošenje apelacije. 9. AP 3174/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija «Krivaja» d.o.o. Zavidovići, podnesena protiv presude Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž:06-001609 od 21. septembra 2006. godine i presude Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-335/05 od 17. maja 2006. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 10. AP 152/06 PODNOSITELJ: Slavko Radovanović ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Slavka Radovanovića podnesena protiv presude Okružnog suda Istočno Sarajevo broj U-116/05 od 10. novembra 2005. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je ratione materiae inkompatibilna sa Ustavom Bosne i Hercegovine. 11. AP 440/06 PODNOSITELJ: Hašim Pekić ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Hašima Pekića, podnesena protiv presude Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj P-299/03 od 10. juna 2004. godine, je odbačena kao nedopuštena zato što je preuranjena. 12. AP 417/06 PODNOSITELJI: Joka Pejdo i dr. AP-417/06, AP-418/06, AP-419/06, AP-420/06, AP-421/06, AP-422/06, AP-423/06, AP-424/06 i AP-425/06 ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacije Joke Pejdo, Dejana Pejdo, Danijela Pejdo, Azre Kunarac, Ranke Kunarac, malodobnog S.K., Nedeljke Kusalović, Tatjane Kusalović, Nataše Kusalović, Nade Slijepčević, Cvijete Slijepčević, malodobnog D.S., malodobnog M.S., malodobne S.S., Duška Mićanovića, Milorada Mitrovića, Rade Lečića, Milke Milošević, Predraga Miloševića, Branke Moro, Mihajla Moro, Miroslava Moro i Miljana Moro podnesene protiv odluka Okružnog suda Trebinje o ustupanju predmeta na nadležnost Pravobranilaštvu Republike Srpske br. Gž-372/05, Gž-416/05, Gž-425/05, Gž-597/05 sve od 23. decembra 2005. godine, Gž-208/05, Gž-251/05, Gž-428/05, Gž-638/05i Gž-677/05 sve od 26. decembra 2005. godine, su odbačene kao nedopuštene jer su očigledno (prima facie) neosnovane. 13. AP 303/06 PODNOSITELJ: Almir Vrpčić ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Almira Vrpčića podnesena protiv rješenja Kantonalnog suda u Livnu, broj Ppž-97/05 od 15. decembra 2005. godine, rješenja Općinskog suda za prekršaje u Tomislavgradu, broj P-395/05 od 9. augusta 2005. godine, i rješenja Općinskog suda za prekršaje u Tomislavgradu, broj P-395/05 od 21. juna 2005. godine, je odbačena kao nedopuštena jer su izmijenjene pravne okolnosti. 14. AP 369/06 PODNOSITELJ: Stevo Savić ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Аpelacija Steve Savića, podnesena protiv presude Okružnog suda u Bjeljini broj 179/05 od 26. decembra 2005. godine i presude Osnovnog suda u Zvorniku broj K-91/2003 od 11. juna 2005. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 15. AP 397/06 PODNOSITELJ: Marijan Petrović ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Marijana Petrovića podnesena protiv presude Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-590/05 od 30. decembra 2005. godine, i presude Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-8/04-I od 26. oktobra 2005. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 16. AP 1083/06 PODNOSITELJICA: Nada Đurić ODLUKA O MERITUMU: Apelacija Nade Đurić, podnesena protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-435/05 od 24. januara 2006. godine, presude Okružnog suda u Doboju, broj Gž-37/03 od 17. juna 2003. godine i presude Osnovnog suda u Doboju, broj P-378/01 od 14. oktobra 2002. godine je odbijena kao neosnovana. 17. AP 511/04 PODNOSITELJ: Ivo Idžaković ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Ive Idžakovića, podnesena protiv presude Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1191/03 od 11. marta 2004. godine i presude Općinskog suda u Kaknju broj P-253/00 od 9. aprila 2003. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 18. AP 1260/06 PODNOSITELJICA: Vasvija Skalić ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Vasvije Skalić, podnesena protiv rješenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-932/04 od 13. decembra 2005. godine i rješenja Kantonalnog suda u Bihaću, broj Rsž-917/03 od 24. avgusta 2004. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog proteka roka za podnošenje apelacije. 19. AP 3115/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Industrijskog preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići, podnesena protiv presude Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000347 od 14. septembra 2006. godine i presude Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-459/04 od 18. novembra 2005. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 20. AP 3116/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Industrijskog preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići, podnesena protiv presude Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000323 od 14. septembra 2006. godine i presude Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-582/04 od 9. decembra 2005. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 21. AP 3265/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Industrijskog preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići, podnesena protiv presude Kantonalnog suda u Zenici, broj broj Gž-1586/05 od 19. septembra 2006. godine i presude Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-553/04 od 18. oktobra 2005. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 22. AP 729/07 PODNOSITELJICA: Zlatica Ikalović ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Zlatice Ikalović, podnesena protiv zaključka o dozvoli izvršenja Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, Odsjek Banjaluka, broj 05-050-02-02-2397/99 od 15. februara 2007. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je ratione materiae inkompatibilna sa Ustavom BiH. 23. AP 391/06 PODNOSITELJ: «Zovko» d.o.o. Žepče AP-391/06, AP-392/06, AP-393/06, AP-394/06 i AP-395/06 ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija «Zovko» d.o.o. Žepče podnesena protiv presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-2254/01, U-2255/01, U-2256/01, U-2257/01 i U-2258/01, sve od 27. oktobra 2005. godine, je odbačena kao nedopuštena jer je očigledno (prima facie) neosnovana. 24. AP 1469/06 PODNOSITELJI: Sead Henić i Selveta Sušić ODLUKA O MERITUMU: Usvojena je apelacija Seada Henića i Selvete Sušić. Utvrđena je povreda prava na pravično suđenje u odnosu na pravo na donošenje odluke u razumnom roku u predmetu Osnovnog suda u Prijedoru, broj P-3213/99. Na osnovu člana 74. stav 4. Pravila Ustavnog suda BiH nalaženo je Osnovnom sudu u Prijedoru da hitno okonča postupak u predmetu broj P-3213/99 u skladu sa članom II/3.e) Ustava BiH i člana 6. Evropske konvencije. Činjenice da predmetni postupak traje više od sedam godine te da ponašanje apelanta nije uzrok što postupak toliko traje, da nadležni organi nisu kašnjenje opravdali prihvatljivim razlozima, dovoljne su Ustavnom sudu da zaključi da je povrijeđeno pravo na donošenje presude u razumnom roku u okviru prava na pravično suđenje. 25. AP 552/07 PODNOSITELJI: Zekerija Agić i Adnan Agić ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Zekerije Agića i Adnana Agića, podnesena protiv presude Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj 097-0-Gž-06-000061 od 12. decembra 2006. godine i presude Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-376/02-I od 28. decembra 2005. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 26. AP 1510/06 PODNOSITELJICA: Metka Dropić ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Metka Dropić, podnesena protiv presude Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1364/05 od 27. marta 2006. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 27. AP 1651/06 PODNOSITELJI: Siniša Dujković i dr. ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Siniše Dujkovića, Slavojke Kajganić, Mire Lazić, Zagorke Jović, Slavoljuba Hadžića, Jelice Đukić, Nenada Sunarića, Milenko Ivanović, Zorice Lazić, Bose Šaporac, Gordane Tucaković, Dušanke Stojanović, Velinke Đukić, Dušanke Ivančević, Dušanke Petrović, Branislava Todorovića, Slavojke Stamenić, Marte Maksimović, Mileve Mađerić, Ivana Mađerića, Slavice Radovanović, Slavice Simić, Nevenke Jović, Bosiljke Savić, Slađane Nikić, Slavke Ristić, Milana Ostojića, Mare Bijelić, Nade Ivanović, Drage Stojanovića, Ljubice Stojaković, Slavice Lukić, Vladimira Manojlovića, Radoja Perića, Milana Markuljevića, Milanka Ombašića, Grozde Lukić, Jelene Vukojević, Nedeljka Prodića, Miladina Stokića, Duje Tripića, Mila Ostojića, Srđana Mitrovića, Nade Trifković, Zorke Pejić i Vesne Pejić, podnesena protiv rješenja Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-Pž-06-000 039 od 21. marta 2006. godine i rješenja Osnovnog suda u Doboju, broj St-12/04 od 4. januara 2006. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je ratione materiae inkompatibilna sa Ustavom BiH. 28. AP 2984/06 PODNOSITELJICA: Sofija Radivojević ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA: Ustavni sud Bosne i Hercegovine je obustavio postupak pokrenut apelacijom Sofije Radivojević, podnesenom protiv presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1384/05 od 23. maja 2006. godine, zato što je apelantica umrla. Van snage je stavljena odluka o privremenoj mjeri Ustavnog suda BiH, broj AP-2984/06 od 25. januara 2007. godine 29. AP 3141/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Industrijskog preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići, podnesena protiv presude Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1692/05 od 18. septembra 2006. godine i presude Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-248/04 od 24. oktobra 2005. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 30. AP 3205/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Industrijskog preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići, podnesena protiv presude Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000 339 od 28. septembra 2006. godine i presude Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-197/05 od 15. decembra 2005. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 31. AP 3398/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Industrijskog preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići, podnesena protiv presude Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-001 028 od 27. septembra 2006. godine i presude Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-95/05 od 17. februara 2006. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 32. AP 3425/06 PODNOSITELJ: Koalicija političkih stranaka Patriotski blok BOOS-SDU BiH ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Patriotskog bloka BOOS-SDU BiH, podnesena protiv rješenja Suda Bosne i Hercegovine br. Iž-49/06, Iž-51/06 i Iž-52/06 od 26. oktobra 2006. godine i rješenja Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, br. 04-07-1-2224-1-38/06 od 21. oktobra 2006. godine, 04-07-1-2224-1-33/06 od 20. oktobra 2006. godine i 04-07-1-2224-1-39/06 od 21. oktobra 2006. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. Rješenjma Suda BiH i Centralne izborne komisije BiH je odbijen kao neosnovan zahtjev apelanta za ponovno brojanje glasačkih listića u osnovnoj izbornoj jedinici Tuzla za sve nivoe vlasti. U konkretnom slučaju Ustavni sud je zaključio da su navodi apelanta o kršenju izbornih prava iz člana 25. i 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima a u vezi sa pravom na nediskriminaciju, te prava na djelotvoran pravni lijek očigledno neosnovani jer nema ništa što ukazuje da apelant ima „opravdan zahtjev“ koji pokreće pitanja iz Ustava BiH, Evropske konvencije i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. 33. AP 349/06 PODNOSITELJI: Milica Preradović, Borislav Petrović i Čedomir Višekruna Spojene apelacije broj: AP 349/06, AP 1427/06 i AP 2843/06 ODLUKA O MERITUMU: Usvojene su apelacije Milice Preradović, Borislava Petrovića i Čedomira Višekrune i utvrđena povreda prava na u pogledu ostvarivanja potraživanja po osnovu stare devizne štednje položene kod Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Glavna filijala Sarajevo, u odnosu na pozitivnu obavezu Bosne i Hercegovine. U dijelovima koji se tiču ostalih potraživanja ove apelacije su odbačene kao nedopuštene, odnosno odbijene kao neosnovane. Ustavni sud je zaključio da nema odgovornosti Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu isplate stare devizne štednje deponirane kod Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, glavna filijala Sarajevo, zbog toga što su apelacije ratione personae inkompatibilne sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je odgovorna što je propustila da djelotvorno zaštiti prava apelanata na mirno uživanje njihove imovine. 34. AP 577/07 PODNOSITELJ: Džemal Buza ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Džemala Buze podnesena protiv rješenja Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Iksž-06-000 056 od 27. novembra 2006. godine, i rješenja Općinskog suda u Visokom, broj 041-0-Iks-06-000 032 od 13. novembra 2006. godine je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je ratione materiae inkompatibilna sa Ustavom BiH u odnosu na pravo na pravično suđenje, te zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana u odnosu na pravo na ličnu slobodu i sigurnost. 35. AP 1953/06 PODNOSITELJ: Hercegovačko-Neretvanski Kanton ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Hercegovačko-Neretvanskog Kantona podnesena protiv presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-330/05 od 4. aprila 2006. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. Osporenim presudama apelant je obavezan da tužitelju nadoknadi nematerijalnu štetu koju je pretrpio zbog povreda nastalih u neredima prilikom posjete 10. februara 1997. godine, na dan šehida, u Liska parku u Mostaru. Ustavni sud je zaključio da u vezi sa navodima apelanta o kršenju prava na pravično suđenje i prava na imovinu nema ništa što ukazuje da apelant ima «opravdan zahtjev» koji pokreće pitanja iz Ustava Bosne i Hercegovine ili Evropske konvencije, koja bi trebalo meritorno ispitati. 36. AP 1968/06 PODNOSITELJ: Milorad Dragić ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Milorada Dragića podnesena protiv presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Už-28/05 od 15. februara 2006. godine, i presude Kantonalnog suda u Bihaću, broj U-136/04 od 19. novembra 2004 godine, je odbačena kao nedopuštena zbog neiscrpljivanja pravnih lijekova mogućih prema zakonu. 37. AP 3375/06 PODNOSITELJ: Sanel Fazlić ODLUKA O MERITUMU: Apelacija Sanela Fazlića, podnesena protiv Presude Kantonalnog suda u Bihaću, broj Kž-140/05 od 7. rujna 2006. godine i Presude Općinskog suda Bosanska Krupa, broj K-81/05 od 29. rujna 2005. godine je odbijena kao neosnovana. 38. AP 942/06 PODNOSITELJ: Dušan Lečić ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Dušana Lečića, podnesena protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-16/04 od 23. decembra 2005. godine, presude Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-322/03 od 25. septembra 2003. godine i presude Osnovnog suda u Trebinju, broj P-137/02 od 15. aprila 2003. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 39. AP 2486/05 PODNOSITELJ: Savka i Slobodan Cvetković Predmet proslijeđen na plenarnu sjednicu 40. AP 3264/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Industrijskog preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići, podnesena protiv Presude Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000089 od 26. septembra 2006. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 41. AP 3312/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeća «Krivaja» d.o.o., Zavidovići ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Industrijskog preduzeća «Krivaja» d.o.o., Zavidovići, podnesena protiv Presude Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000 846 od 12. oktobra 2006. godine, i Presude Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-61/05 od 2. marta 2006. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana. 42. AP 8/06 PODNOSITELJ: Nikolče Kostov i Ksenija Kostov ODLUKA O MERITUMU: Apelacija Nikolčea Kostova i Ksenije Kostov, podnesena protiv presude Kantonalnog suda u Bihaću, broj U – 110/04 od 27. oktobra 2005. godine, rješenja Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline broj 11/2-23-1256-UP-2/03 od 13. jula 2004. godine i rješenja Službe obnove i stambeno-komunalnih poslova broj 04-23-2900/99/3 od 20.decembra 2000. godine, je odbijena kao neosnovana. 43. AP 33/06 PODNOSITELJ: Fata Sabljić i dr. ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Fate Sabljić, Kemala, Džemala, Ibre i Fatime Hasić, podnesena protiv Rješenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-294/04 od 27. oktobra 2005. godine, je odbačena kao nedopuštena zbog proteka roka za podnošenje apelacije. 44. AP 107/06 PODNOSITELJ: Zorka Bandić ODLUKA O DOPUSTIVOSTI: Apelacija Zorke Bandić, podnesena protiv rješenja Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Herecgovine, broj Gž-501//05 od 31. oktobra 2005. godine i rješenja Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Herecgovine, broj I-2091/05 od 21. septembra 2005. godine, je odbačena kao nedopuštena jer je očigledno (prima facie) neosnovana u odnosu na pravo na imovinu, te zbog toga što je ratione materiae inkompatibilna sa Ustavom BiH u odnosu na pravo na pravično suđenje.
Registrar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Faris Vehabović
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.