Javni oglas za radno mjesto referenta za dostavljanje pošte

Na temelju Odluke o popunjavanju radnog mjesta referent za dostavu pošte u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, raspisivanjem javnog oglasa broj SU-06-1214/18 od 11. prosinca 2018. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta

 

referent za dostavu pošte u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine,

 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova: referent za dostavu pošte vrši poslove neposredne unutarnje i vanjske dostave pošte i drugih materijala; obavlja i druge poslove iz djelokruga Pisarnice po nalogu šefa Pisarnice i izravno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: SSS IV. stupanj, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

Napomena:     

            Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

 

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

 

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak–petak) od 10 do 12 sati ili ovdje.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

 

  • svjedodžbu o završenoj školi, a u slučaju da škola nije završena u Bosni i Hercegovini dokaz o nostrifikaciji svjedodžbe;
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo;
  • uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te ljekarsko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

 

Procedura izbora:

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio.

 

Ispit znanja se sastoji od usmenog dijela (intervjua).

 

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Rok i mjesto podnošenja prijava:

 

Javni oglas otvoren je 8 (osam) dana od dana objave na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. od 12. prosinca 2018. godine.

 

Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili poštom na adresu:

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni oglas za radno mjesto

referent za dostavu pošte u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo

 

 

                 Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave će se odbaciti.

 

 

Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.