Druga godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini o temi „Posebne istražne radnje“

Druga godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini o temi „Posebne istražne radnje“

banja Luka, 15. studenog 2018. godine – Ustavni sud Bosne i Hercegovine i The AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) kao suorganizatori, a u suradnji s Visokim sudbenim i tužiteljskim vijećem Bosne i Hercegovine i Ženevskim centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), organizirali su u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu Drugu godišnju konferenciju najviših sudova u Bosni i Hercegovini , koja je održana 14. i 15. studenog 2018. godine u Banjoj Luci.

Konferencija je organizirana radi stvaranja uvjeta za poboljšanje praktične primjene Europske konvencije o ljudskim pravima, te je fokusirana na standarde Europskog suda za ljudska prava u svezi s pravima garantiranim člancima 6. i 8. Europske konvencije o ljudskim pravima u kontekstu posebnih istražnih radnji.

Nakon što je zahvalio organizatorima i sudionicima Pravosudnog foruma, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević je istaknuo: „ Granice zaštićenih dobara (iz kazneno-pravne oblasti) i povrede temeljnih ljudskih prava nigdje nisu tako, rekao bih, fluidne i možda je ova tema jedna od rijetkih u kojima se, osim klasične presude kao utvrđene sudske istine , u najvećoj mjeri prikazuje složenost i profesionalnost sudačkog poziva. U kojem trenutku i u kojoj mjeri ljudskom biću treba oduzeti ili ograničiti recimo privatnost radi zaštite većeg dobra najsloženija je odluka kaznenog postupka prije konačnog presuđenja.“

Primjena posebnih istražnih radnji je veoma značajna jer predstavlja moćan alat u dokazivanju kaznenih djela, prije svega organiziranog kriminaliteta, dok njihovo pretjerano korištenje može biti iznimno štetno po stabilnost pravnog sustava“, objasnio je p redsjednik Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH Milan Tegeltija, te na otvaranju Konferencije dodao: „ Zadovoljstvo mi je što ćemo od eminentnih stručnjaka imati priliku čuti s kojim izazovima se pravosuđe Bosne i Hercegovine susreće prilikom korištenja posebnih istražnih radnji u postupku utvrđivanja kaznene odgovornosti kod izvršenja najtežih kaznenih djela, te imati priliku da zaključcima Konferencije damo svoj doprinos u pogledu dilema pravosudne zajednice o ovom pitanju.“

U svezi s primjenom posebnih istražnih radnji, koje su važno oruđe u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije i osiguravanja nacionalne sigurnosti, Biljana Braithwaite, menadžerka Programa za Zapadni Balkan Centra AIRE, istaknula je: „Borba protiv korupcije i organiziranog kriminala predstavlja ključni uvjet za značajan napredak u oblasti vladavine prava, ali ona mora biti propraćena poštovanjem temeljnih prava, kao što su sloboda, sigurnost, privatnost i pravo na pravično suđenje, inače legitimitet takve borbe može biti kompromitiran. Upravo primjenom sudske prakse Europskog suda u Strasbourgu možemo na najbolji način osigurati poštovanje tih prava i težiti istodobno i učinkovitosti i pravičnosti“.

Teodora Fuior iz DCAF Ženeva izjavila je da sudsko odobrenje za upotrebu metoda koje narušavaju integritet, a radi prikupljanja podataka, predstavlja jednu od najjačih garancija ljudskih prava i vladavine prava koja je u središtu djelotvornih sustava odgovornosti.  Istaknula je da je „ispunjenje ovog zadatka danas veliki izazov za suce u svim demokratskim državama. Suci, na veoma moćan način, djeluju kao arbitri državne tajne i pojedinačnih sloboda. Oni određuju delikatnu ravnotežu između demokracije i sigurnosti, što je u srži naše današnje rasprave.“

Na Drugoj godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma predstavljen je Vodič za obrazloženu sudsku odluku,koji je nastao kao preporuka Prve godišnje konferencijeotemi „Pravo na obrazloženu odluku – obvezan standard u postupku pred sudom“, održane 6. i 7. studenog 2017. godine. Tim sudaca Ustavnog suda BiH i domaćih i međunarodnih konzultanata, pod vodstvom dopredsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsada Ćemana, pripremio je ovaj priručnik koji će biti distribuiran pravosudnoj zajednici u Bosni i Hercegovini.

Konferenciji je prisustvovalo 60 eminentnih predstavnika najviših sudskih instanci u Bosni i Hercegovini: Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) i Tajništva VSTVBiH, Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Republike Srpske, Suda B osne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske , Apelacijskog suda Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine , Pravosudnog povjerenstva Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine, centara za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, kao i domaći i međunarodni pravni eksperti iz oblasti ljudskih prava.

Pravosudni forum za BiH je organiziran uz pomoć Britanske vlade s ciljem poboljšanja primjene Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i potpore pravosudnom sustavu Bosne i Hercegovine u procesu pripreme za europske integracije.

 

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.