Dnevni red 130. plenarne sjednice

Na temelju čl. 9. i 36. Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14),
zakazujem


130. plenarnu sjednicu Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine
za 22. rujna 2022. godine
sa početkom u 9.30 sati
u velikoj sali Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine


Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika

1.    Zapisnik sa 129. plenarne sjednice Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine od 14. 7. 2022. godine

2.    Zapisnik sa 128. plenarne sjednice Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine od 14. 7. 2022. godine

II.    Razmatranje U predmeta

1.    U 10-22
Zahtjev šest delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu kompatibilnosti Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/22) sa čl. I/1. Ustava Bosne i Hercegovine, III/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, člankom IV/4.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 2. Aneksa II. Ustava Bosne i Hercegovine.

2.    U 12-22
Zahtjev Kantonalnoga suda u Sarajevu (sutkinje Danijele Mikić) za ocjenu kompatibilnosti članka 71. stavak 2. točka c) Zakona o stečaju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 53/21) sa odredbama članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, članka 14. Europske konvencije i članka 1. Protokola broj 12 uz Europsku konvenciju.

3.    U 15-22
Zahtjev predsjedatelja Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića za ocjenu ustavnosti Uredbe o kontroli javnih nabava u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 27/19, 29/19, 48/19 i 13/20).

4.    U 18-22
Zahtjev Općinskoga suda u Zavidovićima (suca Borisa Sunarića) za ocjenu ustavnosti članka 56. stavak 2. točka 3., članka 56. stavak 3. i članka 94. Zakona o prekršajima („Službene novine Federacije BiH“ broj 63/14) u odnosu na članak II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članak 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

5.    U 20-22
Zahtjev Općinskoga suda u Sarajevu (suca Murisa Sakića) za ocjenu ustavnosti odredbe čl. 9. stavak 2., 20., 21., 22., 23., 27. i 75. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19).

III.    Razmatranje AP predmeta

1.    AP 1347-22 (O. S.)

IV.    Razno

Predsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Valerija GalićCopyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.