Dnevni red 116. sjednice Velikog vijeća

Na temelju čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst

(«Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» broj 94/14), zakazujem

116. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 28. listopada 2020. godine

Dnevni red:

I. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 115. elektroničke sjednice Velikog vijeća od 14. 10. 2020. godine

II. Odluke o meritumu

1. AP-1197-19 (*Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo)

2. AP-7474-18 ("LD" d.o.o. Bijeljina)

3. AP-3354-20 (E. M.)

4. AP-396-19 (Luka Čuljak)

5. AP-67-19 (Ibrahim Demirović)

6. AP-3398-20 (Siniša Šakić)

7. AP-1883-19 (Elvir Mujić)

8. AP-49-19 (I. L.)

9. AP-108-19 (Zora Šiniković)

10. AP-482-19 (Dragoljub Borojević)

11. AP-2592-18 (Nedžad Vrbić)

12. AP-575-19 (Denis Zahirović)

13. AP-429-19 ("Riva" d.o.o. Tuzla)

14. AP-167-19 (RTV BN d.o.o. Bijeljina)

15. AP-51-19 (Dragan Dragosavljević)

16. AP-634-19 (Mesna industrija "Galames" d.o.o. Beograd)

17. AP-1301-19 (Nenad Rajić)

18. AP-136-19 (Tomislav Kraljević)

19. AP-5208-17 (M-Rozić d.o.o. Mostar)

20. AP-502-19 (Suada Pašagić)

21. AP-1050-19 (Goran Rajić)

22. AP-191-19 (Ostoja Stanišić)

23. AP-510-19 (Emir Delić)

24. AP-1989-20 (Adnan Muratović)

25. AP-5000-19 (Ratomir Vožni)

26. AP-613-19 (Vlado Arežina)

27. AP-895-19 (Advokat B. S.)

28. AP-2254-19 (D. S.)

29. AP-46-19 (Faruk Jahić)

30. AP-106-19 (Neđeljko Baroš)

31. AP-1957-19 (Ediba Bobić)

32. AP-1902-19 (Eurotranzit d.o.o. Čapljina)

33. AP-1196-19 (Ljubo Lazić)

34. AP-2944-19 (Radovan Kecojević)

35. AP-3279-19 (I. LJ.)

36. AP-965-19 (Hajrudin Hukić)

37. AP-930-19 (Lenka Čabrilo)

38. AP-2639-19 (S. G.)

39. AP-1635-20 (Senada Jelin)

40. AP-4714-19 (Armin Imamović)

41. AP-4679-19 (Ahmet Nefić)

42. AP-3625-19 (Eva Lopandić)

43. AP-2943-20 (Uniqa osiguranje d.d. Sarajevo)

44. AP-4901-19 (Stjepan Keroškić)

III. Odluke o dopustivosti prima facie

IV. Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

V. Odluke o obustavi postupka

VI. Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.