142. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektroničkim putem održao redovitu, 142. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 1478/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na pravično suđenje kada osporene presude nisu bile obrazložene na način koji bi otklonio sumnju u apelantovu krivnju. Osporene presude nisu ispunile temeljni zahtjev kaznenog postupka da tužitelj mora izvan razumne sumnje dokazati optužbu, odnosno nisu bile u skladu s jednim od temeljnih pravila kaznenog procesnog prava, tj. pravilom in dubio pro reo.

AP 1689/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je prekršeno pravo apelanata na slobodu kretanja zato što osporena odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o ograničenju kretanja i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini od 16. travnja 2020. godine (osporena odluka) ne ispunjava zahtjev „zakonitosti“, jer iz zakonskih i podzakonskih odredbi na koje se poziva Vijeće ministara BiH u osporenoj odluci ne proizlazi zakonska mogućnost za izricanje predmetnih mjera kojim se ograničava kretanje apelanata, odnosno ne daju dovoljno jasan opseg takvih diskrecijskih ovlasti i način njihovog korištenja. Ustavni sud je dalje zaključio da je neutemeljen dio apelacija u kojem se zahtijeva ukidanje osporene odluke zato što bi takvim ukidanjem, s obzirom na nesumnjiv javni interes da se uvedu određena ograničenja, mogle nastati negativne posljedice prije nego što nadležni organi dobiju priliku razmotriti osporene mjere u skladu s ovom odlukom Ustavnog suda BiH.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.