132. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 19. i 20. siječnja 2023. godine održao 132. plenarnu sjednicu.

Od odluka koje je donio na plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

U predmetu broj U-16/20 (podnositelj zahtjeva dvadeset četiri člana Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine) Ustavni sud je donio rješenje kojim je utvrdio da Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine u svojstvu Zajedničkog povjerenstva za koncesije, u smislu članka 4. stavak 3. i članka 6. stavak 2. Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine, nije izvršilo Djelomičnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U-16/20 od 16. srpnja 2021. godine. Ustavni sud će ovo rješenje dostaviti Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine.

U-19/22 – Odlučujući o zahtjevu Denisa Zvizdića, u vrijeme podnošenja zahtjeva drugog zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti članka 14. u svezi sa člankom 9. stavak (1) toč. c), f) i l) Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine – službeni prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 22/16), Ustavni sud je utvrdio da je navedena odredba citiranog zakona u suglasnosti sa čl. I/7.(b) i II/5. Ustava Bosne i Hercegovine. U ovoj odluci Ustavni sud je ukazao da svaka država ima pravo svojim ustavom i zakonima odrediti tko ima pravo na njezino državljanstvo. Država ima široko polje slobodne procjene prilikom propisivanja uvjeta za dobivanje državljanstva i međunarodno pravo je u tome ne ograničava. Ustavni sud nije uočio da se zakonodavac propisujući sporne uvjete za vraćanje državljanstva BiH kretao izvan polja slobodne procjene ili da je ograničio neko drugo pravo zainteresiranih osoba ili da osporene odredbe propisuju kriterije koji su kao takvi proizvoljni.

U-23/22 – Odlučujući o zahtjevu Denisa Zvizdića, u vrijeme podnošenja zahtjeva drugog zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti članka 5. stavak 1. točka a) Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 19/01 i 23/04), Ustavni sud je utvrdio da navedeni članak u dijelu koji glasi: „zajedničkih institucija ili institucija kojom upravljaju zajedničke institucije ili koja je odgovorna zajedničkim institucijama“ nije u skladu sa člankom I/2. u svezi sa člankom III/1. Ustava Bosne i Hercegovine i ukinuo ga. U ovoj odluci Ustavni sud je između ostalog naveo da je zakonodavac dodavanjem odrednice „zajedničke“ ispred izraza „institucije“ promijenio smisao članka III/1. Ustava Bosne i Hercegovine koji propisuje postojanje isključivo „institucija Bosne i Hercegovine“. Na taj način zakonodavac je postupio suprotno načelu vladavine prava iz članka I/2. Ustava Bosne i Hercegovine zato što je osporenom odredbom zakona izmijenio suštinu jasne ustavne odredbe iz članka III. Ustava Bosne i Hercegovine.

U-25/22 – Odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu za ocjenu ustavnosti Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudbenim i tužiteljskim institucijama na razini Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 90/05, 32/07, 17/13, 5/14, 40/14, 48/15 i 77/20), Ustavni sud je utvrdio da navedeni zakon nije u skladu sa člankom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine i odredbama članka II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, članka 1. Protokola broj 12 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i članka 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima zbog toga što ne sadrži odredbe o naknadama sucima i tužiteljima na ime dežurstva/pripravnosti.

U-27/22 – Ustavni sud je razmatrao zahtjeve Željka Komšića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Šefika Džaferovića, u vrijeme podnošenja zahtjeva predsjedatelja Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Amandmana na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 79/22 i 80/22) i Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 67/22). Odluka u ovom predmetu nije donesena i o njemu će se odlučivati na nekoj od narednih plenarnih sjednica.

U-33/22 – Ustavni sud je odbacio kao nedopušten zahtjev Kantonalnog suda u Bihaću za ocjenu ustavnosti Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-20/22 od 27. lipnja 2022. godine zbog nenadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za odlučivanje.

AP-2264/22 (Patras Moin, državljanin Pakistana) – U ovom predmetu Ustavni sud je zaključio da ne postoji povreda apelantovih prava iz članka II/3.(a) i (b) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno iz članka 2. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u svezi sa člankom 1. Protokola broj 6 uz Europsku konvenciju i članka 3. Europske konvencije zato što nije utvrđeno da bi odbijanje apelantovog zahtjeva za azil i nalaganje da dobrovoljno napusti teritorij BiH izložilo apelanta realnom riziku da bude podvrgnut progonu, mučenju, nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, te ozbiljnoj prijetnji životu ili fizičkom integritetu. Ustavni sud je ukazao da su sud i nadležni organi cijenili apelantove osobne okolnosti, opću situaciju u Pakistanu, kao i postupanje policije i drugih vlasti u odnosu na napade i optužbe kojim je apelant ranije bio izložen.

AP-4276/22 („Krajina Borac“ d.o.o. Banjaluka u stečaju) – U ovom predmetu Ustavni sud je zaključio da u konkretnom postupku protuizvršenja nema kršenja apelantovog prava na imovinu budući da je miješanje u apelantovo pravo na imovinu bilo zasnovano na relevantnim odredbama Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske na koje se pozvao Okružni sud u Banjaluci, u javnom interesu, te proporcionalno cilju kojem se težilo.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnositeljima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.