125. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovitu, 125. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud, radi ilustracije, izdvaja:

AP 2872/19 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da je došlo do kršenja apelantičinog prava na slobodu izražavanja iz članka II/3.(h) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) u situaciji kada su redoviti sudovi propustili prilikom odlučenja uzeti u obzir sve bitne okolnosti konkretnog slučaja koje su bile relevantne za postizanje proporcionalnosti. Također, redoviti sudovi su propustili kritički se osvrnuti na sadržaj prijepornog izražavanja u cjelini i u kontekstu, te su nekritično i bez relevantne argumentacije pružili tužiteljima zaštitu prema članku 8. Europske konvencije. Pri tome su redoviti sudovi zanemarili apelantičino pravo prema članku 10. Europske konvencije, propustivši na taj način da uspostave pravičnu ravnotežu između dva konkurentska prava iste važnosti. Obzirom na ovaj zaključak, Ustavni sud je, dalje, zaključio da je prekršeno i apelantičino pravo na obrazloženu odluku kao dio prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije.

AP 3339/19 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da postoji povreda apelantovog prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku kao jednom od aspekata prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada je predmetni ostavinski postupak trajao 12 godina i oko osam mjeseci. Naime, duljini ovog postupka je najviše doprinio Općinski sud u Mostaru, koji u svezi sa trajanjem predmetnog postupka nije dao objektivno prihvatljive razloge, odnosno nije dao nikakve razloge.

AP 2573/19 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da postoji povreda apelantovog prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije imajući u vidu da je predmetni postupak trajao 16 godina i tri mjeseca. Za trajanje ovog postupka najveću odgovornost snosi Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo (Uprava) pred kojom je postupak u dva navrata trajao osam godina i dva mjeseca, a pri tome Uprava nije dostavila odgovor na apelaciju.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.