Odluka o izboru ponuđača za nabavke servisiranja opreme iz lota 2