Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavke računarske opreme iz lota 2