Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za adaptaciju prostorija