Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – servis opreme lot 2