Odluka o dodjeli okvrinog sporazuma drugorangiranom ponuđaču za nabavku goriva