Javni oglas za radno mjesto Stručnog sаradnika u Uredu registrara