Dnevni red 145. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst

(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 94/14 i 47/23),
zakazujem


145. elektronsku plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 19. lipnja 2024. godine
s početkom u 10 sati

Dnevni red:

I.    Zaključci o ispravci

1.    AP-2281/23 (Velida Mulabdić i dr.)       

2.    AP-2639/23 (Toni Grle)       

II.    U predmeti

1.    U-4-24 (M. R.)       

2.    U-8-24 (Nevenka Zeko)       

III.    Odluke o meritumu – razuman rok

1.    AP-3191-22 (Snježana Vlačić)       

2.    AP-4046-22 (Šimun Palameta)       

3.    AP-1481-23 („Premier World Sport“ d.o.o. Čitluk)       

4.    AP-1588-23 (*mldb. A. T.)       

5.    AP-2036-23 (advokat Mario Bogdanović)       

6.    AP-2527-23 (E. B.)       

7.    AP-2530-23 (Petra Vican)       

8.    AP-2597-23 (Jovo Vidić)       

9.    AP-2704-23 (Dženan Tikveša)       

10.    AP-2781-23 (H. A.)       

11.    AP-2970-23 (Nurudin Karahmetović)       

12.    AP-3550-23 (Edin Nanić)       

13.    AP-3710-23 (Stipo Ćorić)       

14.    AP-4163-23 (Jasminka Todorović)       

IV.   Odluke o dopustivosti – Odjel za dopustivost

V.    Odluke o obustavi postupka

VI.   Razno

Predsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Seada Palavrić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.