Dnevni red 116. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 94/14)

zakazujem

116. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 4. listopada 2019. godine
sa početkom u 9:30 časova

Dnevni red:

I. Usvajanje zapisnika sa 115. Plenarne sjednice od 5. srpnja 2019. godine

II. Razmatranje U predmeta

1. U-5-19

Zahtjev 15 članova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ocjenu ustavnosti odredbe članka 9. stavak 7. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 47/17).

2. U-6-19

Zahtjev Kantonalnog suda u Sarajevu za ocjenu kompatibilnosti članka 2. st. (2) i (3) i članka 4. Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 56/04, 68/04, 29/05 i 48/11) sa člankom II/3.(e) i (k) Ustava Bosne i Hercegovine, člankom 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, člankom 1. Protokola broj 1 uz Euvropsku konvenciju i člankom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine.

3. U-7-19

Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske zahtjev za ocjenu ustavnosti članka 11. stavak 2. Ustava Republike Srpske

III. Razmatranje AP predmeta

1. AP-3789-16 ("Sa Dagitim" d.o.o. Kreševo)

2. AP-4061-16 (Mladen Ždrale)

3. AP-379-17 (Hrvatska Pošta d.o.o. Mostar)

4. AP-1082-17 (Senita Šeherčehajić)

5. AP-1679-17 (Akademija nauka i umjetnosti BiH)

6. AP-4538-17 ("BL SJAJ" d.o.o. Banja Luka)

7. AP-4157-18 (Drago Simić)

8. AP-561-19 (Borislav Soldat)

9. AP-198-17 (Antonić Trade d.o.o. Laktaši)

IV. Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. KneževićPodijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.