Dnevni red 100. sjednice Velikog vijeća

Na temelju čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst

(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” broj 94/14), zakazujem

100. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 15. siječnja 2020. godine

sa početkom u 9:30 sati

Dnevni red:

I. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 99. sjednice Velikog vijeća od 17. 12. 2019. godine

II. Odluke o meritumu

1. AP-5055-18 (Ragib Zeljković)

2. AP-49-18 (S.I.)

3. AP-319-18 (D. R.)

4. AP-3994-19 (Nebojša Petković)

5. AP-402-18 (Rada Todorović rođena Vasić)

6. AP-104-18 (Vladan Parađina)

7. AP-3986-19 (R. G.)

8. AP-684-18 (Danko Renovica)

9. AP-3908-19 (Milutin Kandić)

10. AP-3974-19 (Srđan Boškov)

11. AP-643-18 (mld. C. S.)

12. AP-384-18 ("ADDIKO BANK" a.d. Banja Luka, pravni sljednik "Hypo Alpe Adria Bank" a.d. Banja Luka)

13. AP-1268-18 (G. M.)

14. P-1762-18 (Jasminka Borac)

15. AP-2033-18 (N. Č)

16. AP-656-18 (I. R.)

17. AP-2163-18 (Nada Lončar)

18. AP-3425-19 (Dragan Cerovac)

19. AP-163-18 (Goran Vučković)

20. AP-486-18 (Marko Krajišnik)

21. AP-564-18 (Elvis Zlatić)

22. AP-562-18 (Tanja Grubačić - Janković)

23. AP-586-18 (Elvira Kajević)

24. AP-90-18 (Dalibor Gavrić)

25. AP-2366-18 (Anel Šuvalić)

26. AP-7639-18 (Burović d.o.o. Ilidža)

27. AP-3212-18 (Momčilo Prstojević)

28. AP-3690-18 (Hatidža Skrobo)

29. AP-404-18 (G. Š.)

30. AP-641-18 (Alessandro Giacomelli)

31. AP-1120-18 ("Delta Real Estate" d.o.o. Beograd)

32. AP-4313-19 (Samina Skopak)

33. AP-4086-19 (Muhamed Halilović)

34. AP-57-18 (Ljubiša Lalović)

35. AP-4292-19 (Nenad Dragišić)

36. AP-583-18 (Elvis Zlatić)

37. AP-4557-19 (Enisa Đalić)

38. AP-584-18 (Dragan Obućina)

39. AP-3221-19 (S. V.)

40. AP-3966-19 (A. B.)

41. AP-3765-19 (G. P.)

42. AP-4227-19 (Nikola Prolić)

43. AP-750-18 (Emir Saračević)

44. AP-3247-18 (Salko Krdžalić)

45. AP-5336-18 (Ifeta Fejzić)

46. AP-2479-18 (Slobodan Denkovski)

47. AP-2681-18 (Unsko-Sanski Kanton)

48. AP-3702-19 (Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo)

49. AP-1276-18 (O. A.)

50. AP-919-18 ("Shell Elektron" d.o.o.)

51. AP-1003-18 (Fahrudin Sarajkić)

52. AP-2642-18 (Želimir Simić)

53. AP-4323-18 (Amir Mešanović)

54. AP-3479-18 (Fehra Alić)

55. AP-3820-18 (Vojka Lizdek)

56. AP-703-18 (Stevan Trtić)

57. AP-4088-18 (Zineta Hidanović)

58. AP-3758-18 (Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac)

59. AP-5161-18 ("Begović" d.o.o. Bihać)

60. AP-3072-18 (Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO)

61. AP-83-18 (Stojan Kondić)

62. AP-5366-18 (Igor Jorgić)

63. AP-317-18 (Izudin Kovačević)

64. AP-6509-18 (J. U.)

65. AP-5285-18 (Mldb. I. P.)

66. AP-5087-18 (Mldb. T. K.)

67. AP-1597-18 (Mirsad Peco)

68. AP-6386-18 (J. U.)

69. AP-5639-18 (UniCredit Bank d.d. Mostar)

70. AP-2639-18 (UniCredit Bank d.d. Mostar)

III. Odluke o dopustivosti - prima facie

IV. Odluke o dopustivosti - odjel za dopustivost

V. Odluke o obustavi postupka

VI. Rješenja o preispitivanju

1. AP-5255-18 (Edin Džafić)

VII. Izvještaj o izvršenju odluka Ustavnog suda BiH za period siječanj-srpanj 2019. godine

VIII. Rješenja o neizvršenju odluka Ustavnog suda BiH

1. AP-2922/17

IX. Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. KneževićPodijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.