95. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas, 15. listopada 2019. godine, održao redovitu, 95. sjednicu Velikoga vijeća Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.
 
Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:
 
AP 1270/18 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda apelantičinog prava na pravičan postupak u segmentu suđenja „u razumnom roku“ iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) kada je postupak povodom tužbe za naknadu štete trajao osam godina i 11 mjeseci za što najveću odgovornost snosi Kantonalni sud u Mostaru, kojem su trebale četiri godine i jedan mjesec da odluči o izjavljenome prizivu, a koji za to u odgovoru na apelaciju uopće nije dao razloge.
 
AP 2029/18 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da nema kršenja prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u situaciji kada su redoviti sudovi dali jasna i precizna obrazloženja zbog kojih smatraju da se u konkretnome slučaju zakonska zatezna kamata pri primjeni instituta stjecanja bez osnove, usljed apelantove nesavjesnosti, ima računati od dana stjecanja, dok se rok zastare tih tražbina ima računati od dana kada je pravna osnova otpala.
 
AP 2189/18 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da nema povrede apelantovog prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u situaciji kada redoviti sudovi nisu proizvoljno primijenili materijalno pravo pri zaključku da apelant (banka), koji je sa prvotuženim zaključio ugovor o jamstvu, nema pravo namiriti se iz dijela predmetne nekretnine na kojoj je tužiteljica ex lege stekla pravo zajedničkoga vlasništva, a na kojoj apelant nije imao založno pravo.
 
Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.