94. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas, 19. rujna 2019. godine, održao redovitu, 94. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 3174/17 u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da je apelantima prekršeno pravo na obrazloženu odluku kao sastavni dio prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija). Prema mišljenju Ustavnog suda, redoviti sudovi nisu na zadovoljavajući način obrazložili zbog čega smatraju da dokazima koje su apelanti izveli nije učinjeno vjerojatnim da je došlo do diskriminacije, te kada su odbili tužbeni zahtjev, a nisu pravilno primijenili pravilo o prebacivanju tereta dokazivanja. Iz navedenog proizlazi da su redoviti sudovi propustili ispitati i obrazložiti pitanje jesu li tužene primijenile razumne mjere prilagođavanja nastavnih planova i programa potrebama apelanata, kako se to traži standardima propisanim Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Zakonom o osnovnom obrazovanju i odgoju Republike Srpske i Sporazumom o zajedničkoj jezgri nastavnih planova i programa BiH.

AP 2180/17 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je povrijeđeno apelantičino pravo na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije jer joj kao vlasnici oduzete imovine nije pružena puna procesna zaštita pred redovitim sudovima s obzirom na to da je onemogućena podnijeti žalbu protiv rješenja kojim je izrečena zaštitna mjera trajnog oduzimanja vozila koje je njezino vlasništvo i na taj način zaštititi svoje imovinske interese.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. 

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.