116. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je održao redovitu, 116. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj je razmatrao zahtjeve za ocjenu ustavnosti i apelacije.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

U predmetu broj U 5/19 Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu 15 članova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti odredbe članka 9. stavak 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 47/17), utvrdio da je osporena odredba u skladu sa člankom III/1.(h) i (i) Ustava Bosne i Hercegovine. Prema mišljenju Ustavnog suda, osporena odredba ima značenje da licence izdane prema Zakonu o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu BiH od strane Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine zamjenjuju licence koje se izdaju prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu Republike Srpske od strane Ministarstva prometa i veza Republike Srpske.

U predmetu broj U 6/19 Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Kantonalnog suda u Sarajevu za ocjenu kompatibilnosti odredbi članka 2. st. (2) i (3) i članka 4. Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja („Službene novine FBiH” br. 56/04, 68/04, 29/05 i 48/11), utvrdio da odredba članka 2. st. (2) i (3) Zakona o visini stope zatezne kamate nije u skladu sa člankom II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija). Ustavni sud je stavio izvan snage odredbu članka 2. st. (2) i (3) Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja jer nije u suglasnosti sa člankom II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju. Odlučeno je da osporena odredba prestaje važiti narednog dana od dana objave odluke Ustavnog suda u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”. Nadalje, Ustavni sud je utvrdio da je članak 4. Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja u skladu sa člankom II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.

U predmetu broj U 7/19 Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti članka 11. stavak 2. Ustava Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 i 48/11), utvrdio da osporena odredba nije u skladu sa člankom II/2. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa člankom 1. Protokola broj 13 uz Europsku konvenciju koji se odnosi na ukidanje smrtne kazne u svim okolnostima („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – Međunarodni ugovori broj 8/03). Ustavni sud je ukinuo osporenu odredbu i utvrdio da osporena odredba prestaje važiti narednog dana od dana objave odluke Ustavnog suda u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”. Ustavni sud je naveo da je stupanjem na snagu Protokola broj 13 uz Europsku konvenciju smrtna kazna ukinuta u svim okolnostima, te da navedeni Protokol predstavlja pravno obvezujući akt za sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući i njezine entitete.

Sve odluke usvojene na 116. plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnositeljima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.