Odluka o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjela ugovora drugorangiranom ponuđaču – nabavka usluga štampanja omota spisa i ostalog štampanog materijala

Podijeli