Povrat u prijašnje stanje (restitutio in integrum)


Postupak povrata u prijašnje stanje ne potpada pod okvir člana 6 Evropske konvencije jer se ne radi o postupku u kojem se utvrđuju građanska prava i obaveze, nego se samo odlučuje o tome da li su ispunjeni formalni uslovi da se dozvoli povrat u prijašnje stanje. Stoga je ovaj dio apelacije ratione materiae inkompatibilan s Ustavom Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti broj AP 1954/05 od 16. januara 2007. godine, stav 7