Поступак уписа у судски регистар

У предметном поступку брисања коначног уписа у судски регистар приступања друштву страних оснивача, повећања основног капитала, брисања појединих дјелатности у унутрашњем пословању друштва и уписа лица овлашћеног за заступање, те и свих накнадних уписа промјена у судском регистру које се заснивају на брисаном упису није одлучивано о грађанским правима и обавезама апеланата, односно тај поступак није био одлучујући за њихова приватна права и обавезе.
• Одлука о допустивости број АП-2460/08 од 14. октобра 2008. године, став 11