Понављање поступка

Заштита уставних права а, прије свега, процесних права, каква су она из члана 6 Европске конвенције, не може се гарантовати у поступцима у којима апеланти користе недјелотворне правне лијекове јер ти поступци не рјешавају дјелотворно питања из материјално-правног домена појединих уставних права.
• Одлука о меритуму број АП-945/04 од 20. децембра 2005. године, став 27, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 43/06;
• Одлука о допустивости број АП-1517/05 од 14. марта 2006. године, став 8;
• Одлука о допустивости број АП-1159/05 од 12. априла 2006. године, ст. 7 и 8;
• Одлука о допустивости број АП-1480/05 од 9. новембра 2006. године, став 9