Ponavljanje postupka

Zaštita ustavnih prava a, prije svega, procesnih prava, kakva su ona iz člana 6 Evropske konvencije, ne može se garantovati u postupcima u kojima apelanti koriste nedjelotvorne pravne lijekove jer ovi postupci ne rješavaju djelotvorno pitanja iz materijalno-pravnog domena pojedinih ustavnih prava.
• Odluka o meritumu broj AP 945/04 od 20. decembra 2005. godine, stav 27, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/06;
• Odluka o dopustivosti broj AP 1517/05 od 14. marta 2006. godine, stav 8;
• Odluka o dopustivosti broj AP 1159/05 od 12. aprila 2006. godine, st. 7 i 8;
• Odluka o dopustivosti broj AP 1480/05 od 9. novembra 2006. godine, stav 9