Одређивање привремене мјере/мјере обезбјеђења

Привремена мјера не прејудицира главну одлуку. Привремена мјера престаје бити на снази кад се донесе главна одлука. Она регулише апелантов привремени законски положај до завршетка главног поступка. Према томе, поступком доношења рјешења о привременој мјери се не утврђују апелантова грађанска права у смислу члана 6 Европске конвенције. Узевши ово у обзир, овај дио апелације, у којем се од Уставног суда тражи оцјена уставности рјешења, мора се одбацити као недопустив јер је ratione materiae инкомпатибилан с Европском конвенцијом.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-207/02 од 26. августа 2004. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 48/04;
• Одлука о меритуму број АП-743/04 од 17. новембра 2005. године, став 40, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 17/06