Određivanje privremene mjere/mjere obezbjeđenja

Privremena mjera ne prejudicira glavnu odluku. Privremena mjera prestaje biti na snazi kad se donese glavna odluka. Ona reguliše privremeni zakonski položaj apelanta do završetka glavnog postupka. Prema tome, postupkom donošenja rješenja o privremenoj mjeri se ne utvrđuju apelantova građanska prava u smislu člana 6 Evropske konvencije. Uzevši ovo u obzir, ovaj dio apelacije, u kojem se od Ustavnog suda traži ocjena ustavnosti rješenja se mora odbaciti kao nedopustiv jer je ratione materiae inkompatibilan s Evropskom konvencijom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 207/02 od 26. avgusta 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/04;
• Odluka o meritumu broj AP 743/04 od 17. novembra 2005. godine, stav 40, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 17/06