Извршни поступак

Апелација је ratione materiae инкомпатибилна с Уставом када се оспорена одлука донесена у извршном поступку не односи на ново и посебно одређивање грађанских права у односу на одлуку донесену у парничном поступку.
• Одлука о допустивости број АП-939/04 од 13. октобра 2005. године, став 12

Одлуке које суд донесе у поступку извршења правоснажне пресуде не односе се на ново и посебно одређивање грађанских права у случају да апелант пропусти да у парничном поступку изнесе релевантну чињеницу, чије би изношење можда утицало на другачији исход тог парничног поступка, јер изношење те чињенице у извршном поступку није довело и није могло ни довести до новог и посебног одређивања апелантових грађанских права у односу на парнични поступак.
• Одлука о допустивости број АП-1075/04 од 17. новембра 2005. године, став 7, извршни поступак, апелација ratione materiae инкомпатибилна с Уставом БиХ

Оспорено рјешење о извршењу донесено је на основу наредбе о поврату ствари, па се ради о акту суда који није донесен као резултат „утврђивања основаности кривичне оптужбе“ против апеланта у кривичном поступку будући да је тај поступак обустављен осам година прије доношења наведене наредбе. Такође, наредба о поврату ствари није резултат ни неког поступка у којем би била утврђивана апелантова „грађанска права и обавезе“ у смислу члана 6 став 1 Европске конвенције. Стога, рјешење о извршењу које је донесено на основу наредбе која није резултат ни кривичног ни грађанског поступка не улази у оквир члана 6 став 1 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости број АП-895/05 од 9. фебруара 2006. године, ст. 16 и 18;
• Одлука о допустивости број АП-1135/05 од 27. јуна 2006. године, став 9;
• Одлука о допустивости број АП-1236/05 од 13. јуна 2006. године, став 10;
• Одлука о допустивост број АП 1336/05 од 20. октобра 2006. године, став 9