Индекс регистар

Индекс регистар садржи врсте информација које су под контролом Уставног суда Босне Херцеговине, односно којима располаже Уставни суд, облик у ком су информације на располагању и мјесто приступа информацијама.

ИНДЕКС РЕГИСТАР информација које су под контролом Уставног суда Босне и Хрцеговине