Бивше судије
Joseph Marko
(1997-2002)


Hans Danelius
(1997-2002)


Louis Favoreu
(1997-2002)


Исмет Даутбашић
(1997-1998)Касим Бегић
(1997-2002)


Марко Арсовић
(1997-2000)


Мирко Зовко
(1997-2002)


Звонко Миљко
(1997-2002)

 Азра Омерагић
(1998-2002)


Снежана Савић
(2000-2002)


Didier Maus
(2002-2003)


Хатиџа Хаџиосмановић
(2003-2008)

 Ћазим Садиковић
(2003-2005)


Јово Росић
(2003-2006)


David Feldman
(2003-2011)


Constance Grewe
(2004-2016)

 Крстан Симић
(2007-2010)


Маргарита Цаца-Николовска
(2011-2020)


Giovanni Grasso
(2016-2020)


Тудор Пантиру
(2003-2021)