Povrat u prijašnje stanje (restitutio in integrum)

Postupak povrata u prijašnje stanje ne potpada pod okvir članka 6. Europske konvencije jer se ne radi o postupku u kojem se utvrđuju građanska prava i obveze, nego se samo odlučuje o tome jesu li ispunjeni formalni uvjeti da se dozvoli povrat u prijašnje stanje. Stoga je ovaj dio apelacije ratione materiae inkompatibilan s Ustavom Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti broj AP-1954/05 od 16. siječnja 2007. godine, stavak 7.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.