Postupak priznavanja strane sudske odluke

Postupak u kojem se samo odlučuje postoje li zakonski uslovi za priznanje strane sudske odluke ili ne, bez odluke o meritumu predmeta, ne potpada u okvir člana 6 Evropske konvencije niti u okvir člana 1 Protokola broj 1 uz ovu konvenciju.
• Odluka broj U 16/03 od 17. marta 2004. godine, stav 16;
• Odluka o dopustivosti broj AP 1199/05 od 9. maja 2006. godine, stav 8

Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.