Određivanje privremene mjere/mjere osiguranja

Privremena mjera ne prejudicira glavnu odluku. Privremena mjera prestaje biti na snazi kad se donese glavna odluka. Ona regulira apelantov privremeni zakonski položaj do završetka glavnog postupka. Prema tome, postupkom donošenja rješenja o privremenoj mjeri se ne utvrđuju apelantova građanska prava u smislu članka 6. Europske konvencije. Uzevši ovo u obzir, ovaj dio apelacije, u kojem se od Ustavnog suda traži ocjena ustavnosti rješenja, mora se odbaciti kao nedopustiv jer je ratione materiae inkompatibilan s Europskom konvencijom.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-207/02 od 26. kolovoza 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 48/04;
• Odluka o meritumu broj AP-743/04 od 17. studenog 2005. godine, stavak 40., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 17/06

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.