Postupak upisa u sudski registar

U predmetnom postupku brisanja konačnog upisa u sudski registar pristupanja društvu stranih osnivača, povećanja osnovnog kapitala, brisanja pojedinih djelatnosti u unutrašnjem poslovanju društva i upisa lica ovlaštenog za zastupanje, te i svih naknadnih upisa promjena u sudskom registru koje se zasnivaju na brisanom upisu nije odlučivano o građanskim pravima i obavezama apelanata, odnosno taj postupak nije bio odlučujući za njihova privatna prava i obaveze.
• Odluka o dopustivosti broj AP-2460/08 od 14. oktobra 2008. godine, stav 11.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.