BosanskiEnglishHrvatskiSrpskiSrpski
LinkoviKontaktIn Memoriam
NavigacijaUSTAVNI SUD
BOSNE I HERCEGOVINE


 Reisa Dž.Čauševića 6
 71000 Sarajevo
 Bosna i Hercegovina

tel: (033) 251-226
fax: (033) 561-134
e-mail: info@ustavnisud.ba

Prijam stranaka:
 - od 10:00 do 12:0018. sjednica Velikog vijeća


Veliko vijece
15. travnja 2015. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovitu, 18. sjednicu Velikoga vijeća. dlučujući o apelacijama u svezi sa člankom II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, a u svezi sa donošenjem odluka u razumnome roku, o dopustivosti i meritumu, Sud je donio jedan broj odluka Opširnije
91. plenarna sjednica


Plenarna sjednica
27. ožujak 2015. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je 26. i 27. ožujka 2015. godine 91. plenarnu sjednicu na kojoj je odlučivao o jednom broju zahtjeva za ocjenu ustavnosti i apelacija o navodnim povredama ljudskih prava i temeljnih sloboda Opširnije
Posjeta ravnateljice tima za Europu i Sjevernu Ameriku u Glavnom odjelu Fondacije Konrad Adenauer za europsku i međunarodnu saradnju


Predsjednica Galic sa predstavnicima Fondacije Konrad Adenauer
25. ožujka 2015. godine - Anja Czymmeck, ravnateljica tima za Europu i Sjevernu Ameriku u Glavnom odjelu Fondacije Konrad Adenauer za europsku i međunarodnu suradnju, i Karsten Dummel, ravnatelj Ureda Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini, posjetili su danas Ustavni sud Bosne i Hercegovine Opširnije
17. sjednica Velikog vijeća

17. ožujka 2015. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je održao redovitu, 17. sjednicu Velikoga vijeća. Između ostaloga, sukladno članku 18. točka 3) Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, Sud je odbacio jedan broj apelacija koje su podnesene nepravodobno, nakon proteka roka za podnošenje apelacije, ili preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je Sud utvrdio kako apelanti nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove u prethodnome postupku Opširnije
16. sjednica Velikoga vijeća

26. veljače 2015. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je danas redovitu 16. sjednicu Velikoga vijeća. Ustavni sud je, između ostaloga, odlučivao o apelacijama u svezi s člankom II/3. Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Opširnije