BosanskiEnglishHrvatskiSrpskiSrpski
LinkoviKontaktIn Memoriam
NavigacijaUSTAVNI SUD
BOSNE I HERCEGOVINE


 Reisa Dž.Čauševića 6
 71000 Sarajevo
 Bosna i Hercegovina

tel: (033) 251-226
fax: (033) 561-134
e-mail: info@ustavnisud.ba

Prijam stranaka:
 - od 10:00 do 12:0022. sjednica Velikog vijeća


Veliko vijece (Grand Chamber)
30. lipnja 2015. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je održao redovitu, 22. sjednicu Velikog vijeća. Sukladno članku 18. točka (3) Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, Sud je odbacio jedan broj apelacija koje su podnesene nepravodobno ili nakon proteka roka za podnošenje apelacije, preuranjeno Opširnije
Dnevni red 93. plenarne sjednice


Zgrada Ustavnog suda30. lipanj 2015. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine održat će 93. plenarnu sjednicu u četvrtak, 9. srpnja 2015. godine, sa početkom u 9:30 sati Opširnije
Posjet delegacije OSCE-a predvođene Corien Jonker


Posjeta delegacije OSCE-a predvodjena Corien Jonker
24. lipnja 2015. godine - Delegacija OSCE-a, Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE¬-ODIHR), na čelu sa Corien Jonker, šeficom Izborne promatračke misije na Općim izborima 2014. godine u Bosni i Hercegovini, posjetila je danas, 24. lipnja 2015. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine Opširnije
21. sjednica Velikog vijeća

17. lipanj 2015. godine - Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je održao redovitu, 21. sjednicu Velikoga vijeća. Odlučujući o apelacijama u svezi sa člankom II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosu na donošenje odluke u razumnome roku Opširnije
Predsjednik Ćeman i sutkinja Galić na Međunarodnom simpoziju u Ankari


Medjunarodni simpozij u Ankari, juni 2015. godine
16. lipnja 2015. godine - Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Ćeman i sutkinja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić na poziv predsjednika Suda za rješavanje sporova nadležnosti Republike Turske sudjelovali su od 12. do 15. lipnja 2015. godine na Međunarodnom simpoziju koji se povodom 70. obljetnice osnivanja Suda održao u Ankari Opširnije